Το Vizio TV δεν συνδέεται με WiFi

Το Vizio TV που δεν συνδέεται στο Wifi είναι πιθανώς αποτέλεσμα εσφαλμένων διαμορφώσεων δικτύου ή λόγω της δημιουργίας κατεστραμμένων ρυθμίσεων εκκίνησης. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί λόγω απενεργοποίησης ορισμένων ρυθμίσεων και εάν η διεύθυνση IP του δρομολογητή δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.

Τι εμποδίζει τη σύνδεση της τηλεόρασης Vizio στο Wi-Fi;

Βρήκαμε ότι οι βασικές αιτίες είναι:

 • Απενεργοποιημένο DHCP: Το DHCP είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου που επιτρέπει στη συσκευή να μπορεί αυτόματα να εκχωρεί μια δυναμική διεύθυνση IP που επιτρέπει στη συσκευή να επικοινωνεί με άλλες διευθύνσεις IP. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, η τηλεόραση ενδέχεται να μην μπορεί να αναγνωρίσει την διεύθυνση IP που της έχει εκχωρηθεί και δεν θα μπορεί να συνδεθεί στο Wi-Fi.
 • Κατεστραμμένες διαμορφώσεις εκκίνησης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαμορφώσεις εκκίνησης που χρησιμοποιούνται από την τηλεόραση ή το δρομολογητή ενδέχεται να είναι κατεστραμμένες εξαιτίας των οποίων αντιμετωπίζεται το πρόβλημα σύνδεσης. Αυτές οι διαμορφώσεις αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη από τις συσκευές για να μειώσουν τους χρόνους φόρτωσης και να αυξήσουν την απόδοση, παρέχοντας ταυτόχρονα μια πιο ομαλή εμπειρία

Λύση 1: Συσκευές ανακύκλωσης ισχύος

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το σφάλμα οφείλεται σε σφάλμα με τις διαμορφώσεις εκκίνησης στις οποίες ενδέχεται να έχουν καταστραφεί. Επομένως, σε αυτό το βήμα, θα ενεργοποιήσουμε τις συσκευές και θα το κάνουμε, θα διαγράψουμε τα προσωρινά αποθηκευμένα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα θα δημιουργηθούν αυτόματα. Για να γίνει αυτό:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα για όλες τις συσκευές που εμπλέκονται στη διαδικασία.
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Λειτουργία" για τις συσκευές για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.
 3. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να τα ενεργοποιήσετε.
 4. Περιμένετε έως ότου ενεργοποιηθούν οι συσκευές και ελέγξτε εάν το πρόβλημα παραμένει.

Λύση 2: Ενεργοποίηση DHCP

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν το πρωτόκολλο DHCP είναι απενεργοποιημένο, η σύνδεση στο Διαδίκτυο δεν θα δημιουργηθεί σωστά. Επομένως, σε αυτό το βήμα, θα ενεργοποιήσουμε το DHCP για την τηλεόραση. Γι'αυτό:

 1. Πατήστε το κουμπί Μενού στο VIZIO Remote και ορίστε την επιλογή δικτύου.
 2. Κάντε κλικ στο "Manual" ή "Advance".
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή "DHCP" και επιλέξτε "ON" .
 4. Προσπαθήστε να συνδέσετε το δίκτυο Wifi και ελέγξτε αν το πρόβλημα παραμένει.

Λύση 3: Επανεκκίνηση της πύλης

Είναι πιθανό να χρειαστεί επανεκκίνηση του Gateway για το δρομολογητή σας. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει μια διαφορετική προσέγγιση σε διαφορετικούς δρομολογητές διαδικτύου. Επομένως, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ISP σας για να το επιλύσετε ή μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον ιστό για να ελέγξετε τη μέθοδο επαναφοράς της πύλης σας.

Λύση 4: Επαναφορά στις προεπιλογές

Είναι επίσης πιθανό οι ρυθμίσεις της τηλεόρασης να έχουν καταστραφεί εξαιτίας των οποίων αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Επομένως, σε αυτό το βήμα, θα τα επαναφέρουμε στις προεπιλογές. Γι'αυτό:

 1. Πατήστε το κουμπί "Μενού" στο τηλεχειριστήριο VIZIO και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή "Σύστημα" ή "Βοήθεια".
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Επαναφορά & Διαχειριστής " και επιλέξτε " Επαναφορά τηλεόρασης σε εργοστασιακές προεπιλογές " ή " Εκκαθάριση μνήμης" .
 3. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και ελέγξτε αν το πρόβλημα παραμένει.