Επιδιόρθωση: Σφάλμα 0x80070666 κατά την εγκατάσταση του Microsoft Visual C ++