Διόρθωση: 4504 Το μήνυμα δεν βρέθηκε

Συνήθως βιώνουν οι χρήστες του Samsung Galaxy S4, το σφάλμα "Άγνωστη διεύθυνση 4504: Μήνυμα δεν βρέθηκε" είναι ένα πιο συνηθισμένο που θα σκεφτόταν ο μέσος χρήστης Android.

Οι συσκευές που πάσχουν από αυτό το σφάλμα λαμβάνουν μηνύματα κειμένου που διαβάζουν "4504: Το μήνυμα δεν βρέθηκε" από ένα "Άγνωστο αποστολέα" αντί να λαμβάνουν μηνύματα κειμένου όπως θα έπρεπε κανονικά.

Η " Άγνωστη διεύθυνση 4504: Το μήνυμα δεν βρέθηκε " προκαλεί συνήθως την ενεργοποίηση της επιλογής "Αποκλεισμός άγνωστων αποστολέων" στην προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, το εναπομένον ρεύμα στο εσωτερικό της συσκευής ή ορισμένες εσωτερικές διενέξεις που καθιστούν τη συσκευή αδύνατη να λαμβάνει κείμενα σωστά .

Εάν η απενεργοποίηση της επιλογής "Block Unknown Senders" δεν απαλλαγεί από το πρόβλημα "Άγνωστη διεύθυνση 4504: Το μήνυμα δεν βρέθηκε", οι ακόλουθες είναι δύο μέθοδοι που έχουν ξεπεράσει το ζήτημα για αμέτρητους χρήστες:

Το μήνυμα 4504 δεν βρέθηκε

Μέθοδος 1: Εκτελέστε μια μαλακή επανεκκίνηση

α) Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της συσκευής σας μέχρι να εμφανιστεί το μενού τερματισμού.

β) Πατήστε «Επανεκκίνηση».

4504 το μήνυμα δεν βρέθηκε1

γ) Επιβεβαιώστε την ενέργεια πατώντας 'OK'.

d) Περιμένετε να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής και αφού επανεκκινήσει, το πρόβλημα θα πρέπει να επιλυθεί.

Μέθοδος 2: Εκτελέστε μια σκληρή επανεκκίνηση

α) Σε περίπτωση που μια μαλακή επανεκκίνηση δεν το κόψει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας της συσκευής έως ότου εμφανιστεί το μενού τερματισμού, αλλά αυτή τη φορά επιλέξτε «Απενεργοποίηση».

4504 το μήνυμα δεν βρέθηκε2

β) Επιβεβαιώστε την ενέργεια πατώντας 'OK'.

γ) Περιμένετε να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

δ) Βγάλτε την πλάτη της συσκευής και αφαιρέστε την μπαταρία.

ε) Περιμένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, καθώς αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για τυχόν υπολειπόμενη φόρτιση στα εσωτερικά της συσκευής για τη διασπορά και την επίλυση εσωτερικών διενέξεων και, στη συνέχεια, επανεγκαταστήστε την μπαταρία στη συσκευή.

στ) Εκκινήστε τη συσκευή και περιμένετε καθώς τα μηνύματα που η συσκευή δεν έλαβε σωστά λαμβάνονται σταδιακά στα εισερχόμενά της.

Προφανώς, αυτή η μέθοδος δεν είναι μια βιώσιμη επιλογή για συσκευές που συνοδεύουν μπαταρίες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το χρήστη.