Διόρθωση: Δυστυχώς, οι ρυθμίσεις σταμάτησαν το σφάλμα

Το σφάλμα "Δυστυχώς, (Όνομα εφαρμογής) σταμάτησε απροσδόκητα" είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και πιο ενοχλητικά σφάλματα από τα οποία μαστίζεται το λειτουργικό σύστημα Android και ένα κοινό θύμα αυτού του σφάλματος είναι η εξαιρετικά ολοκληρωμένη εφαρμογή Ρυθμίσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, απλώς η επανεκκίνηση της συσκευής μπορεί να κάνει το τέχνασμα και να απαλλαγούμε από το σφάλμα "Δυστυχώς, οι ρυθμίσεις έχουν σταματήσει". Για να επανεκκινήσεις; Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της συσκευής. Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μενού, αναζητήστε και πατήστε στην επιλογή που ονομάζεται Επανεκκίνηση ή κάτι παρόμοιο. Επιβεβαιώστε την ενέργεια και περιμένετε να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

Τα παρακάτω είναι μερικές από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διόρθωση του σφάλματος "Δυστυχώς, οι ρυθμίσεις έχουν σταματήσει":

Μέθοδος 1: Διαγράψτε τη μνήμη RAM της συσκευής

1. Μία από τις πιο κοινές αιτίες του σφάλματος "Δυστυχώς, οι ρυθμίσεις έχει σταματήσει" είναι η έλλειψη δωρεάν μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM). Η εκκαθάριση της μνήμης RAM της συσκευής είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους, εάν αυτό που ένα άτομο θέλει να κάνει είναι να απαλλαγεί από αυτό το σφάλμα.

2. Πλοηγηθείτε στο ενσωματωμένο RAM Manager της συσκευής.

3. Εκκαθαρίστε τη μνήμη RAM της συσκευής πατώντας το Clear RAM ή κάτι παρόμοιο.

4. Εκτελέστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και θα πρέπει να εκτελείται χωρίς να δημιουργούνται σφάλματα.

Μέθοδος 2: Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης για την εφαρμογή Ρυθμίσεις

Δεδομένου ότι τα κατεστραμμένα αρχεία προσωρινής μνήμης μπορούν επίσης να προκαλέσουν την αποτυχία της εφαρμογής Ρυθμίσεις και να κλείσουν εξαναγκαστικά, μια άλλη μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση του σφάλματος "Δυστυχώς, οι Ρυθμίσεις σταμάτησαν" είναι η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης και των δεδομένων για την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

οι ρυθμίσεις έχουν σταματήσει1

2. Μεταβείτε στη Διαχείριση εφαρμογών της συσκευής.

οι ρυθμίσεις έχουν σταματήσει2

3. Σύρετε προς τα πάνω στο Όλα

οι ρυθμίσεις έχουν σταματήσει3

4. Αναζητήστε και πατήστε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις.

οι ρυθμίσεις έχουν σταματήσει4

5. Πατήστε Force stop .

οι ρυθμίσεις έχουν σταματήσει5

6. Πατήστε Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης .

οι ρυθμίσεις έχουν σταματήσει6

7. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή Ρυθμίσεις και δεν θα υπάρχει πλέον σφάλμα.